Çağsan TSA8 – 14 Pilləli İki Parçalı Çox Məqsədli Nərdivan

Tərəfdaş səhifəsi:

348.00 AZN

TEXNİKİ MƏLUMAT

– Daşıyıcı profil ölçüləri: 75×25 mm

– Pillə profili ölçüləri: 30×30 mm

– Yük götürmə qabiliyyəti maksimum 150 kq.

İki parçalı çox məqsədli nərdivanlar xüsusi bir qoşma birləşmə sistemi ilə iki funksiyada istifadə edilə bilər. PTT tipi sürüşmə meyl sistemində nərdivan kimi istifadə edildiyi halda, A tipli vəziyyətdə, heç bir yerə söykənmədən iş sahəsinin ortasında  nərdivan kimi də istifadə edilə bilər.

Alüminium dəstək lövhələri ilə möhkəmləndirilən tarazlıq ayağı, yellənməyi minimuma endirir və nərdivanın dayanıqlığını təmin edərək daşıyıcıların birləşmə nöqtələrindəki deformasiyanın qarşısını alır. Təhlükəsizlik kəməri ilə nərdivanın həddindən artıq açılmasının qarşısı alınır və yük mütənasib olaraq paylanır.

Nərdivanın stabilizatorunu, nərdivan paketinə daxil olan montaj açarı ilə əlavə bir cihaza ehtiyac olmadan qura bilərsiniz.

Kodu Pillə sayı (m.) (m.)* (m.) B1 (m.)* A1 (m.) B2 (m.)*
TSA8 2x14 4,10 4,60 3,86 4,66 6,89 7,60