Duyar Elastik vedrə

Tərəfdaş səhifəsi:

 

 

 

 

  • Plastikdən istehsal edilmişdir.
  • Ümumi məqsədli olub inşaat və təmizlik işlərində istifadə olunur.

13.10 AZN

Kod Tutum (litr) A (mm) B (mm) C (mm) Qutudakı sayı
350 15 340 260 240 12