Klingspor AS 400 – Setka şkurka

Tərəfdaş səhifəsi:

Tətbiq sahələri

  • Boya
  • Lak
  • Gips əsasllı alçı
  • Taxta
  • Plastik
  • Metal

0.55 AZN

Ölçü (mm) Grid Qutudakı sayı
115 x 280 40 50
115 x 280 60 50
115 x 280 80 50
115 x 280 100 50
115 x 280 120 50
115 x 280 150 50
115 x 280 180 50
115 x 280 220 50