Sazi Tiprom Plus

Tərəfdaş səhifəsi:

4.80 AZN

Xüsusiyyətlər:

  • Kərpic,beton, hər növ daşların çirkdən təmizlənməsində istifadə edilir;
  • Görülən iş mənfi temperaturda aparılmamalıdır;

Qablaşdırma:

  • 1 Litr;

İstifadə qaydası.

  • Su ilə 1: 2 ilə 1: 5 nisbətində incəldin.İstidadə edilməmişdən öncə vurulacaq səthin kiçik bir hissəsində ilkin sınaq aparılması tövsiyə olunur.Səthə vurulduqdan sonra səth,3-5 dəqiqədən sonra fırça və ya nəm bir parça ilə kirdən təmizlənməlidir;

Sərfiyyat:

  • 15-30 m2 səthdə -1 litr;

 Rəf ömrü:

  • 12 ay