A Tipli Platformalı Alüminium Nərdivan

A Tipli Platformalı Alüminium Nərdivan

Kod Pillələrin sayı Nərdivan uzunluğu (m) Platforma yüksəkliyi (m) İş yüksəkliyi (m) Ağırlıq (kq)  Ölçülər (sm)
A3 7+1 3 2,4 4,2 16 41x300x18
A4 11+1 4 3,4 5,2 20 41x400x18
A5 14+1 5 4,3 6,1 24 41x500x18
A6 17+1 6 5,2 7 30 41x600x18

Tikinti fəaliyyətində, zavodlarda, baxım təmir işlərində, peşəkar iş mühitlərində möhkəm, etibarlı iş və uzun ömürlü istifadəyə sahib çox uyğun bir nərdivandır. Platformada pillələr üzərində çalışan personalın rahatlığı və tarazlığı düşünülərək 15 mm Wiremesh sürüşməzlik lentli plywood istifadə edilmişdir. Geniş tarazlıq ayaqları və alüminium dəstək lamaları məhsula xüsusi bir təhlükəsizlik təqdim etməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bağlanan və açılan kəmərlər ağır iş şəraitlərində belə uzun ömürlü istifadəyə uyğun olaraq keyfiyyətli materialdan emal edilmişdir.

Xüsusi tələblər olarsa pillə dərinliklərində 8 sm-lik dərin pillələr istifadə edilərək daha komfortlu və təhlükəsiz bir məhsula nail olmaq mümkündür.