DOLGU MALASI

  • Özel plastik malzemeden imal edilmiştir.
  • Tüm silikon yarıklarının, dolgusu ve düzeltilmesi için kullanılır