Fırça

Ölçüləri (mm) –  20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60