GBH 11 DE

Texniki göstəricilər:

Giriş gücü 1500 W
Maksimum zərbə gücü 14,2 J
Betonda qırıcı-deşicilərlə deşmə çapı 12-52 mm