GBH 2-20 D

İzahat

Texniki göstəricilər. 

Nominal sərf edilən güc        650 Vatt

Maks. zərbənin enerjisi         1,7 C

Nominal  zərbələrin sayı zamanı dövriyyələrin sayı  0 – 4.980 dəq-1

Dövriyyələrin nominal sayı    0 – 1.300 dəq-1

Çəki    2,3 kq

Patron SDS-plus

Zərbə burğuları ilə burğulama vaxtı betonda deşiklərin diametri     4 – 20 mm

Zərbə burğularından istifadə ilə betonda burğulamanın optimal diapazonu            4 – 10 mm

Maks. diam. içiboş dəlmə koronkalarıyla burğulama vaxtı kərpic hörməsində deşiklər      68 mm

Maks. poladda deşiklərin diametri    13 mm

Maks. ağacda deşiklərin diametri      30 mm

Funksiyalar

Burulma

Elektronik idarəetmə

Qoruyucu mufta

Səs –titrəmə göstəriciləri

Göstəricilərin ölçülməsi EN 60745 standartlarına uyğun olaraq təyin edilir.

Titrəmənin ümumi göstəricisi (Üç istiqamət üzrə vektorlar cəmi)

Betonda zərbə burğulaması           

Vibrasiyasının qiyməti           Ah  14.0 м/с²

qeyri-dəqiqliyinin əmsalı        K 1.5 м/с²

Oyma 

Vibrasiyasının qiyməti Ah     12.0 м/с²

Qeyri-dəqiqliyinin əmsalı       K 1.5 м/с²