GBH 2-23 REA

Texniki göstəricilər.

Giriş gücü 710 W
Maksimum zərbə gücü 2,3 J
Betonda qırıcı-deşicilərlə deşmə çapı 4-23 mm