GBH 2-26 DRE

Giriş gücü 800 W
Maksimum zərbə gücü 0-3 J
Betonda qırıcı-deşicilərlə deşmə çapı 4-26 mm