GBH 3-28 DFR

Giriş gücü 800 W
Maksimum zərbə gücü 0-3,5 J
Betonda qırıcı-deşicilərlə deşmə çapı 4-28 mm