GBH 4-32 DFR

Texniki göstəricilər. 

Giriş gücü 900 W
Maksimum zərbə gücü 4,2 J
Betonda qırıcı-deşicilərlə deşmə çapı 6-32 mm