GBH 7-46 DE

Texniki göstəricilər.

Giriş gücü 1,350 W
Maksimum zərbə gücü 9,3 J
Betonda qırıcı-deşicilərlə deşmə çapı 12-45 mm