GBH 8-45 DV

Giriş gücü 1,500 W
Maksimum zərbə gücü 12,5 J
Betonda qırıcı-deşicilərlə deşmə çapı 12-45 mm