Elkay / Granit aqlay yapışdırıcısı

Elkay / Granit aqlay yapışdırıcısı

Mərmər , qranit, aqlay, seramika kimi daşların dolqusunda və yapışdırılmasında istifadə edilir.

Yapışdırılacaq olan mərmərin, granitin və aqlayın üzəri tozsuz, yağsız və susuz olmalıdır.

Qutu sayı : 12 ədəd

Tutumu: 1200 gr

Dondurucunun tutumu: 40 gr