GSB 13 RE

Giriş gücü 600 W
Divarda deşmə çapı 15 mm
Taxtada deşmə çapı 25 mm