GSH 3 E

Texniki göstəricilər

Çıxış gücü                                                      650 V

 
Maksimal təsir enerjisi 2,6 C
Nominaldövriyyə Tezliyində zərbə Tezliyi 0 – 3.500 bpm
Çəki 3,5 kq
Uzunluq 376 mm
En 89 mm
Hündürlük 208 mm
Tutacaq

 

SDS-plus

Funksiyalar

Müxtəlif sürət tənzimləmə imkanı

Elektronik idarəetmə

Səs –titrəmə göstəriciləri

Göstəricilərin ölçülməsiEN 60745 standartlarınauyğunolaraqtəyinedilir.
Titrəmənin ümumi göstəricisi (Üç istiqamət üzrə vektorlar cəmi)

Vintləmə

Titrəmə göstəricisi ah 16.0 m/s²
Qeyri-dəqiqlik əmsalı K   1.5 m/s²

 

SDS-plus Tutacaq

Optimal güc ötürücüsü 2-4 kq çəkili perforatorlar üçün.

Elektronik idarəetmə

Bütün növ işlər üçün dövrlərin sayının seçilməsi.