Skom Srew

Adı Ölçü İç sayı Qutu sayı
SKOM Samorez (Qara) 3,5×25 1000 24 ədəd
SKOM Samorez (Qara) 3,5×32 500 24 ədəd
SKOM Samorez (Qara) 3,5×35 500 24 ədəd
SKOM Samorez (Ağ) 3,9×16 1000 20 ədəd
SKOM Samorez (Ağ) 3,9×19 800 20 ədəd
SKOM Samorez  (Ağ) 3,9×22 800 20 ədəd
SKOM Samorez (Ağ) 3,9×25 800 20 ədəd
SKOM Samorez (Ağ) 3,9×32 500 20 ədəd
SKOM Samorez (Ağ) 3,9×35 300 20 ədəd
SKOM Samorez (Ağ Papaqlı) 4,2×13 1000 20 ədəd
SKOM Samorez (Ağ Papaqlı) 4,2×16 800 20 ədəd
SKOM Samorez (Ağ Papaqlı) 4,2×20 800 20 ədəd
SKOM Samorez (Ağ Papaqlı) 4,2×25 600 20 ədəd
SKOM Samorez (Ağ Papaqlı) 4,2×32 300 12 ədəd
SKOM Samorez (Ağ Papaqlı) 4,2×38 300 20 ədəd
SKOM Şurup (Qara iri) 3,5×16 1000 12 ədəd
SKOM Şurup (Qara) 3,5×20 1000 12 ədəd
SKOM Şurup (Qara iri) 3,5×20 1000 12 ədəd
SKOM Şurup (Qara) 3,5×25 800 12 ədəd
SKOM Şurup (Qara iri) 3,5×25 800 12 ədəd
SKOM Şurup (Qara) 3,5×32 500 12 ədəd
SKOM Şurup ( Qara iri) 3,5×32 500 12 ədəd
SKOM Şurup (Qara) 3,5×38 500 12 ədəd
SKOM Şurup (Qara iri) 3,5×38 500 12 ədəd
SKOM Şurup (Qara iri) 3,5×50 500 12 ədəd
SKOM Şurup (Qara iri) 4,2×100 150 12 ədəd
SKOM Şurup (Ağ Papaqlı) 4,2×13 800 20 ədəd
SKOM Şurup (Qara Papaqlı) 4,2×13 800 20 ədəd
SKOM Şurup (Ağ Papaqlı) 4,2×16 800 20 ədəd
SKOM Şurup (Ağ Papaqlı) 4,2×19 800 20 ədəd
SKOM Şurup (Ağ Papaqlı) 4,2×25 600 20 ədəd
SKOM Şurup (Qara Papaqlı) 4,2×32 300 20 ədəd
SKOM Şurup (Ağ Papaqlı) 4,2×32 400 12 ədəd
SKOM Şurup  (Qara iri) 4,2×32 400 12 ədəd
SKOM Şurup  (Ağ Papaqlı) 4,2×38 400 12 ədəd
SKOM Şurup (Qara iri) 4,2×38 400 12 ədəd
SKOM Şurup (Qara iri) 4,2×50 300 12 ədəd
SKOM Şurup (Qara iri) 4,2×65 250 12 ədəd
SKOM Şurup (Qara iri) 4,2×75 200 12 ədəd
SKOM Şurup (Ağ 80 Rezba) 5×100 100 24 ədəd
SKOM Şurup (Ağ) 5×40 200 24 ədəd
SKOM Şurup (Ağ) 5×50 200 24 ədəd
SKOM Şurup (Ağ) 5×60 150 24 ədəd
SKOM Şurup (Ağ) 5×70 150 24 ədəd
SKOM Şurup (Ağ) 5×80 150 24 ədəd
SKOM Şurup (Ağ 80 Rezba) 6×100 100 16 ədəd
SKOM Şurup (Ağ Tam Rezba) 6×100 100 16 ədəd
SKOM Şurup (Ağ 80 Rezba) 6×120 100 16 ədəd
SKOM Şurup (Ağ Tam Rezba) 6×120 100 16 ədəd
SKOM Şurup (Ağ 80 Rezba) 6×150 50 16 ədəd
SKOM Şurup (Ağ 80 Rezba) 6×200 50 24 ədəd
SKOM Şurup (Ağ) 6×50 100 16 ədəd
SKOM Şurup (Ağ) 6×60 100 16 ədəd
SKOM Şurup (Ağ) 6×70 100 16 ədəd
SKOM Şurup (Ağ) 6×80 100 16 ədəd
SKOM Tum Şurup (Qara) 3,5×11 1000 12 ədəd